jardins privats

Sembrant de llavor

Vaig tornar a sembrar. En la Hisenda aquest any sebramos abans, no suficientment abans segurament. Però abans que l’any passat. Ja fa setmanes, el que

Dissenyar, executar, mantenir

La manera de dissenyar és fonamental. I, certament, no és fàcil. El model de jardineria canvia, els paisatgistes / jardiners / viveristes més conscienciats intenten