noticia-03
noticia-03
noticia-03

Avís legal

Condicions d’ús

El titular d’aquest lloc web és Lluis Llopis i Tura domiciliat a C/ Antoni Gaudí,16, 08182 de Sant Feliu de Codines (Barcelona). A partir d’ara, Deverd.net ®.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), Deverd.net informa que és titular del lloc web www.deverd.net. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, Deverd.net informa de les següents dades:

 

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de Deverd.net confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten les condicions d’ús ací establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment obligat segons el cas.

El lloc web www.deverd.net proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seua responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis presentats per Deverd.net per a l’accés a certs continguts o serveis oferits per la web.

– L’ús de la informació, serveis i dades oferides per Deverd.net contràriament a allò que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguen suposar lesió de drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitats

Deverd.net no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços disposats a la seua web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat dels llocs aliens a la seua propietat als que es puga accedir mitjançant els enllaços.

Deverd.net declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Deverd.net no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

Modificacions

Deverd.net es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que es troben publicades en el web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen, per si o com cessionària, a Deverd.net. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts del seu lloc web sense el consentiment exprés de Deverd.net.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Deverd.net es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència referent a això. Deverd.net té el seu domicili a Sant Feliu de Codines (Barcelona), Espanya.

logo-deverd-300