a-01
a-01
a-01

Personalitat única
al teu projecte

Cada tros de camp té la seva pròpia personalitat, cada grapat de metres quadrats és una reinterpretació. Cada pedra que allí es troba revela alguna cosa de la naturalesa de terra i de la seva estructura subjacent; i les plantes que creixen, indígenes o importades, denoten la química vegetal d’el lloc.

─ Russell Page ─

Estris i Coneixements
b-01 (6)
b-01 (6)

XEROJARDINERIA I MEDITERRÀNIA

“Xeriscape” és un concepte de Califòrnia (EUA) en l’ús sostenible d’espècies aclimatades al clima mediterrani i formes de disseny que persegueixen l’estalvi d’aigua i de manteniment. La Mediterrània ens dona llum, colors i textures que combinem perfectament per donar placidesa i un caràcter bucòlic al jardí.

LA HISTÒRIA I L'HARMONIA

Del Renaixement aprenem a fer parterres de Mytrus comunis, a gestionar l’aigua i a solucionar els desnivells de la Toscana. Del Realisme francès, l’ús de la pota d’oca és important, així com el retall, ja après amb la topiària. Les formes suaus del paisatgisme anglès, i també l’agrupació de les espècies fent masses. Church, Burle Max, Jellicoe, Page, Rubió i Tudurí. Tota aquesta important base,ajuda a prendre iniciativa i a estudiar i posar en pràctica sistemes moderns combinats amb pràctiques antigues.

LES ESPÈCIES

Amb un domini d’un miler d’espècies diferents. Escollim les plantes pel lloc on les plantarem, pel clima, per l’espai o per l’us. I sempre proposem espècies que lliguin en l’entorn més immediat.

Recerca dels Sentits

ELS COLORS

Ens atrauen i ens conviden a conèixer el jardí. Verds, ocres, vermells, blaus, grocs, és possible emprar-los i/o fer-los estacionals. La combinació de  paviments,  de  textures  i  d’espècies  faran  reeixir  l’espai  i  donar-li  una  solidesa  cromàtica.

EL SO

La sonoritat del vent i de l’aigua, elements importants. L’aigua és màgia i fa que el jardí adquireixi un notable valor incorporant el so com a element relaxant i de plaer. I amb el vent hi ha espècies que adquireixen sonoritat i les fem servir per potenciar els sentits. L’ús  adequat  i  l’espècie  triada permeten gaudir i donar caràcter al jardí

L'ENTORN

Integrar l’entorn al projecte i vicerversa és necessari i alhora engrandeix el jardí. Un  projecte  així  és  exclusiu  i immillorable pel  seu  lligam  a  l’espai circumdant.  La  personalitat  potencia  i augmenta el caràcter del jardí, que a més crea vincles d’unió amb el que l’envolta i fa del teu jardí, un espai únic i irrepetible.

b-01 (4)
b-01 (4)