bosc

Dissenyar, executar, mantenir

La manera de dissenyar és fonamental. I, certament, no és fàcil. El model de jardineria canvia, els paisatgistes / jardiners / viveristes més conscienciats intenten