Nota Legal

I.AVÍS LEGAL
D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la següent informació:

1. El lloc web www.deverd.net és gestionat per Lluis Llopis i Tura (DEVERD) , amb domicili social en C/ Antorni Gaudi,16, 08182 Sant Feliu de Codines (Barcelona)

2. DEVERD és una marca registrada, amb nº 2.878.996, és propietat de Lluís Llopis i Tura, amb DNI 52.160.754-C.!

3. Lluís Llopis i Tura és membre de la Royal Horticultural Society de Londres, des del 2000 i amb nº 5.601.088; de l'Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya amb nº 189 i del Gremi de Jardineria de Catalunya amb nº 17.672.!

4.Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho bé mitjançant correu postal, en l'adreça indicada  anteriorment, bé a través del correu electrònic a l'adreça info@deverd.net o mitjançant el telèfon +34 667 515 72

II.OBJECTE
Les presents Condicions d'Ús (d'ara endavant, les 'Condicions Generals') regulen l'ús del lloc web www.deverd.net (d'ara endavant, el Lloc web) que DEVERD posa a la disposició dels usuaris que accedeixin al present portal web amb la finalitat de proporcionals informació els serveis prestats per l'empresa.

Per la pròpia naturalesa del portal Web, tots els apartats són accessibles al públic en general. En canvi, existeixen altres serveis i/o apartats que per al seu accés es requereix gaudir de la condició d'usuari registrat, la qual s'adquireix segons els procediments recollits en la pròpia secció. Tant la simple navegació com el registre d'usuari suposa l'adhesió a les presents Condicions Generals en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi a la Web. DEVERD es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc web, així com les presents Condicions Generals.

Finalment, per la naturalesa pròpia del present Lloc web, és possible que es modifiquin o incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, l'Usuari queda obligat a accedir a les present Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc web, assumint que li seran aplicable les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

III.UTILITZACIÓ CORRECTA DEL PORTAL WEB
L'Usuari s'obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:

a) utilitzar els serveis de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o al ordre públic;
b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
c) realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a DEVERD o a tercers;
d) emprar els Serveis i,en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial,missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que DEVERD pugui sofrir, amb ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc web.

DEVERD es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En el cas concret que DEVERD tingui coneixement efectiu que un usuari vulnera les presents Condicions Generals procedirà a donar-ho de baixa.

IV. DRETS DE PROPIETAT
Tots els continguts del Lloc web, tals com a textos, gràfics, fotografies,logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, són de l'exclusiva propietat de DEVERD o de tercers, els drets de la qual sobre aquest tema ostenta legítimament DEVERD,estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecto de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació o alteració.

V.ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB
La funció dels enllaços que apareixen en DEVERD és exclusivament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres pàgines webs de col·laboradors. DEVERD no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels Usuaris als mateixos. Aquests Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa DEVERD no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

VI.-TRACTAMENT DE DADES I UTILITZACIÓ DE COOKIES
DEVERD li informa que per visitar el present portal web no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari, en canvi existeix determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull durant la sessió en directe per a través de dispositius denominats “cookies”. Les 'cookies', són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'Usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:

a) La data i hora d'accés al Lloc web. Això ens permet esbrinar les hores altra afluència, i fer els ajustos precisos per evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.
b) El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat de que els Usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.
c) La data i hora de l'última vegada que l'Usuari va visitar el Lloc web.
d) El disseny de continguts que l'Usuari va escollir en la seva primera visita al Lloc web.
i) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un Usuari concret i identificat. Aquesta informació permet a DEVERD adaptar i millorar els seus Serveis als interessos de l'Usuari. No obstant això, l'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador web. DEVERD informa que en el cas que deshabiliti l'ús de cookies la navegació pot ser més lenta de l'habitual. A continuació es detallen les cookies utilitzades per aquest lloc web juntament amb la finalitat de cadascuna d'elles:

Cookies essencials del lloc
Nombrede la cookie: PHPSESSID
Propòsit: El nostre lloc web necessita aquestes cookies per al seu bon funcionament, amb la finalitat d'ajudar-li a emplenar correctament la seva reserva. Aquestes cookies caduquen en finalitzar-la sessió.

Cookies analítiques
Nom de la cookie: _utma, _utmb, _utmc, _utmz
Propòsit: Aquestes cookies ens ajuden a obtenir informació dels usuaris del nostre lloc amb la finalitat de recopilar informació col·lectiva sobre les seccions d'aquest que es visiten amb més freqüència. Aquesta informació s'empra per millorar el contingut del lloc web i facilitar el seu ús. Les cookies obtenen informació anònima, com el nombre i la procedència dels visitants del lloc i les pàgines d'aquest que visiten. Algunes cookies caduquen en finalitzar la sessió i la majoria ho fan transcorregut un mes, però hi ha unes altres que romanen en el seu equip durant més temps.

Cookies analítiques de tercers

Propòsit: També utilitzem cookies de tercers per recopilar la informació col·lectiva de les parts del nostre Lloc web que es visiten amb més freqüència, així com per portar un seguiment de la nostra pròpia publicitat. Aquesta informació serveix per millorar el contingut del lloc web, facilitar el seu ús i a més informar-nos de l'èxit de la nostra pròpia publicitat en altres llocs d'Internet. Les cookies obtenen informació anònima, com el nombre i la procedència dels visitants del lloc i les pàgines d'aquest que visiten. Algunes cookies caduquen en finalitzar la sessió, però la majoria romanen en el seu equip durant un o dos anys.

Botons de xarxes socials
Nom de la cookie: Datr, Fr, Dl., Khcookie, PREF, NID, _utmv, _utmz, _utmb, utma, dnt, rememberchecked, Twll, K, H
Propòsit:Aquestes cookies procedeixen de tercers que proporcionen els botons per compartir informació en xarxes socials que apareixen en el nostre lloc web.


L'usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no en el seu disc dur de les cookies del nostre Lloc web així com la seva eliminació, seguint el procediment establert en la secció d'ajuda del seu navegador. L'usuari pot també configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no en el seu disc dur. Molts navegadors també permeten activar una manera privada mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privada, pot tenir diferents nombres. Si l'usuari configurés el seu navegador per rebutjar totes les cookies o rebutgés expressament nostres cookies, la seva navegació en el lloc web deverd.net pot ser més lenta o experimentar algun error.C/Antoni Gaudí, 16 · 08182 · Sant Feliu de Codines · Tel. 667 51 57 29 · info@deverd.net APEVC associació de profesionals dels espais verds de Catalunya Royal Horticultural Society Gremi de jardineria de Catalunya