Política de privadesa

En Compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a l'usuari que les seves dades seran Incorporades a un fitxer titularitat de Lluis Llopis i Tura, amb la finalitat de respondre a la seva sol·licitud i mantenir-li informat sobre els productes i serveis comercialitzats per l'empresa.

Així mateix, l'usuari accepta i consenteix el tractament automatitzat dels mateixos per part de Lluis Llopis i Tura, qui garanteix que les dades recollides no seran cedits a terceres persones ni usats amb una altra fi comercial que no sigui para el que han estat recaptats.

Si Vè. vol exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot fer-ho sol·licitant-ho per escrit en les nostres instal·lacions en la C/ Antoni *Gaudi, 16 - 08182 Sant Feliu de Codines - (Barcelona), adjuntant una fotocòpia del seu DNI.

página anterior